Forskning

Forskningsprojekt

Stiftelsen finansierar patientbaserad klinisk forskning vid djursjukhus och djurkliniker i Stor-Stockholm med syfte att förbättra sjukvården för hundar och katter. Den kan avse både förebyggande, diagnos och behandling av djurens sjukdomar och skador. Forskningen ska genomföras i samverkan med veterinärmedicinsk klinisk forskare vid en svensk forskningsinstitution.

Sedan 2016, med ett uppehåll 2020-2021, har Stiftelsen delat ut drygt 15 miljoner kronor. Här kan Du se vilka projekt som fått bidrag. 

2019

 • Metaboliter i hundurin som diagnostiska test. Kan möjliggöra tidigare upptäckt av vissa sjukdomar.
  Inger Lilliehöök, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Anna Bodegård‐Westling, Djursjukhuset Albano
  Projektstatus: Pågår.

 • Diabetes mellitus hos katt – behandlingsresultat, etiska överväganden och livskvalitet för katt och ägare.
  Bodil Ström Holst, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Erika Brandeker, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Slutfört.

 • Ospecifik muskelvärk hos hundar och dess samband med binjurebarkssjukdom.
  Jeanette Hanson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Maximiliane Haider, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Pågår.

 • Andningsfrekvens och andningsmönster hos hund och katt i intensivvårdsmiljö. För bättre utvärdering av behandlingssvar.
  Ingrid Ljungvall, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Anna Vestberg/Shacko di Grado, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Pågår.

 • Akutfasproteiner och koagulationsfaktorer för diagnos av leversjukdomar med olika bakgrund, hos katt.
  Jens Häggström, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Josefine Öberg, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Pågår.

2018

 • Förebyggande av parodontit hos hund genom bättre hemvård II. Motiverande samtal.
  Ann Pettersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Louise Bley, Djursjukhuset Albano
  Karolina Enlund, Djursjukhuset Albano, doktorand SLU
  Projektstatus: Pågår.

 • Hur rent är rent? En studie för optimering av vårdhygien i djursjukvården.
  Johanna Penell, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Josefine Öberg, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Slutfört.

2017

 • Biomarkörer vid utvärdering av allergisk hudsjukdom hos hund. Om vaccination mot allergi.
  Helene Hamlin, Kerstin Bergvall, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Sabine Osmar Vitalich, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Pågår.

 • Taurinkoncentration hos cocker spaniel med och utan dilaterad kardiomyopati. Kan taurinbrist ha en koppling till hjärtsjukdom?
  Ingrid Ljungvall, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Anna Tidholm, Djursjukhuset Albano
  Projektstatus: Pågår.

2016

 • Förebyggande av parodontit hos hund genom bättre hemvård I. En pionjärstudie om hemvårdens betydelse för hundens munhälsa.
  Ann Pettersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  Louise Bley, Djursjukhuset Albano
  Karolina Enlund, Djursjukhuset Albano och licentiand SLU
  Projektstatus: Slutfört.

 • Kartläggning av förekomst av armbågsledsdysplasi i den svenska hundpopulationen och uppföljning av status hos hundar som fått diagnosen.
  Annika Bergström Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU/ Djursjukhuset Albano
  Marcel Lee, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
  Projektstatus: Slutfört.