Sök bidrag

Ansökan om bidrag från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård av djuren hos veterinär samt till i samband med vårdtillfället utskrivna mediciner för djuren.

Du måste uppfylla följande kriterier för att ansöka om bidrag:

 • Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp (för närvarande 193 200 kr före skatt).
 • Du får inte ha tillgångar som är värda mer än ett prisbasbelopp (för närvarande 48 300 kr).
 • Du ska ha vårdat ditt sällskapsdjur hos veterinär.
 • Utbetalning kan göras för endast ett vårdtillfälle per djurägare och kalenderår. Fullständig ansökan ska ha inkommit till stiftelsen inom tre månader från vårdtillfället.
 • Bidragsförskott eller garanti om bidrag ges inte.
 • Utbetalning av beviljat bidrag görs direkt till djurägaren vars namn måste stå som mottagare på djurklinikens faktura.
 • Även om vården varit dyrare kan du endast få bidrag för ett maxbelopp om
  10 000 kr per kalenderår och djurägare även om du äger fler djur.
 • Om vården av djuret kostat mer än 10 000 kr betalar inte stiftelsen det överskjutande beloppet.
 • Bidrag för medicin kan beviljas om läkemedlet förskrivs av veterinär i samband med vårdtillfället och ingår i kostnaderna som anges i klinikens faktura.
Så här ansöker du
 • Till ifylld ansökningsblankett ska du bifoga fakturor från djurkliniken och kvitto på de mediciner som du söker bidrag för. Mediciner som ersätts ska vara utskrivna av veterinär i samband med det aktuella vårdbesöket.
 • Du ska också bifoga underlag som styrker dina inkomstuppgifter i ansökningsblanketten. Om du inte kan bifoga sådant underlag kan Stiftelsen i stället beställa en kopia av ditt slutliga skattebesked från Skatteverket. Kryssa i så fall i det alternativet på blanketten.
 • För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver vi även ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt Stiftelsens personuppgiftspolicy.
 • För att handlägga din ansökan behöver vi normalt ca 2-4 veckor. Om Stiftelsen ska beställa ett slutligt skattebesked från Skatteverket kan handläggningen ta längre tid.

Ansökan skickas till:
Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse
c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm