Sök bidrag

Ansökan om bidrag från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård av djuren hos veterinär samt till i samband med vårdtillfället utskrivna mediciner för djuren.

Du måste uppfylla följande kriterier för att ansöka om bidrag:

 • Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp (för närvarande 229 200 kr före skatt).
 • Du får inte ha tillgångar som är värda mer än ett prisbasbelopp (för närvarande 57 300 kr).
 • Du ska ha vårdat ditt sällskapsdjur hos veterinär.
 • Utbetalning kan göras för endast ett vårdtillfälle per djurägare och kalenderår. Fullständig ansökan ska ha inkommit till stiftelsen inom tre månader från vårdtillfället.
 • Bidragsförskott eller garanti om bidrag ges inte.
 • Utbetalning av beviljat bidrag görs direkt till djurägaren vars namn måste stå som mottagare på djurklinikens faktura.
 • Även om vården varit dyrare kan du endast få bidrag för ett maxbelopp om
  10 000 kr per kalenderår och djurägare även om du äger fler djur.
 • Om vården av djuret kostat mer än 10 000 kr betalar inte stiftelsen det överskjutande beloppet.
 • Bidrag för medicin kan beviljas om läkemedlet förskrivs av veterinär i samband med vårdtillfället och ingår i kostnaderna som anges i klinikens faktura.
 • Receptkvitton från apotek ska verifieras antingen med intyg från kliniken där behandlande veterinär intygar att medicinen skrivits ut vid vårdtillfället eller receptspecifikation från apoteket. På receptspecifikationen ska anges att det gäller djurmedicin och medicinens namn ska framgå.
Så här ansöker du
 • Till ifylld ansökningsblankett ska du bifoga fakturor från djurkliniken och kvitto på de mediciner som du söker bidrag för. Mediciner som ersätts ska vara utskrivna av veterinär i samband med det aktuella vårdbesöket.
 • Du ska också bifoga underlag som styrker dina inkomstuppgifter i ansökningsblanketten. Om du inte kan bifoga sådant underlag kan Stiftelsen i stället beställa en kopia av ditt slutliga skattebesked från Skatteverket. Kryssa i så fall i det alternativet på blanketten.
 • För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver vi även ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt Stiftelsens personuppgiftspolicy.
 • För att handlägga din ansökan behöver vi normalt ca 2-4 veckor. Om Stiftelsen ska beställa ett slutligt skattebesked från Skatteverket kan handläggningen ta längre tid.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm
Ansökan vårdbidrag
Mailbox 363
111 73 Stockholm