Om oss

Stiftelsens historia

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm bildades 1969 med syftet att driva djursjukhus med natt- och helgjour i Stor-Stockholm då beslut tagits att flytta Veterinärhögskolan med dess djursjukhus från Stockholm till Uppsala. Målsättning var att säkerställa en tillgänglig och högkvalitativ öppen och sluten djursjukvård i området.

Stiftarna var Svenska Blå Stjärnan, Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Stockholms stad. De tre förstnämnda utser fortfarande var sin styrelseledamot.

Regiondjursjukhuset Bagarmossen i södra Stockholm med dygnet runt öppen verksamhet stod klart 1973. Behovet av ett djursjukhus även i norra delen av Stockholm blev allt mer påtagligt. Stiftelsen kunde 1980 starta Djursjukhuset Albano i tidigare Veterinärhögskolans kliniklokaler i Kräftriket intill Brunnsviken. Verksamheten i Albano flyttade sedermera till andra lokaler, i Danderyd, men djursjukhuset behöll sitt namn. År 2007 öppnade Stiftelsen även en klinik på Gärdet belägen mitt emellan Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Djursjukhuset Albano.

Verksamheten växte samtidigt som den tekniska och veterinärmedicinska utvecklingen i djursjukvården gick synnerligen snabbt framåt. Det framstod allt tydligare att Stiftelsen skulle få mycket svårt att säkerställa fortsatt professionell drift och hög veterinärmedicinsk utveckling av vården i egen regi. Under 2010 sökte Stiftelsen därför en samarbetspartner som skulle kunna säkerställa det, en process som så småningom ledde till att djursjukhusen avyttrades helt 2018.

Stiftelsen har därefter ändrat stadgarna så verksamheten nu även kan innefatta stöd till forskning, kompetensutveckling av vårdens personal eller andra åtgärder som främjar djursjukvården i Stor-Stockholm.

Som en konsekvens av det har Stiftelsen också ändrat namn till Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm.