);

Om stiftelsen

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm grundades 1969 med syftet att driva och verka för dygnet-runt-öppen djursjukvård i Storstockholmsområdet. Målsättning var att säkerställa en tillgänglig och högkvalitativ öppen och sluten djursjukvård i ständig utveckling.

Stiftarna var Kennelklubben, Svenska Blå Stjärnan, Svenska Djurskyddsföreningen samt Stockholms stad. De tre förstnämnda är fortsatt aktiva i stiftelsen.

För att uppnå detta har Stiftelsen, som inte har några vinstkrav, regelbundet investerat i avancerad medicinsk utrustning samt kompetensutveckling av medarbetarna vid de tidigare ägda djursjukhusen. Investeringarna sker såväl genom egna medel som genom erhållna arv och andra gåvor.

  • Ansökan om bidrag

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård av djuren hos veterinär och mediciner för djuren. Läs mer här om vilka kriterier du måste uppfylla för att kunna ansöka om bidrag.