);

Medicinsk utrustning

Hjärtultraljudsutrustning (EPIQ) till Anicura Djursjukhuset Albano

Hjärtgruppen vid Albano erbjuder allt som behövs för diagnostisering och behandling av hundar och katter med hjärtrelaterade sjukdomar, från specialiserade veterinärer och djursjukskötare till avancerad diagnostik och utrustning. Därmed ges unika förutsättningar för snabb hantering av varje enskild patient. Här arbetar tre hjärtspecialister, varav en med europeisk specialistkompetens (Diplomate). Albano är också idag det enda djursjukhus i Norden som regelbundet utför operationer av vissa hjärtfel såsom medfödd klafförträngning och kvarbliven kärlstruktur.

Sedan 2010 har Albano – som ett av fåtal institutioner världen över – arbetat med 3-dimensionell teknik för hjärtultraljud. Allmänt anses inom både human- och veterinärmedicin att 2-dimensionella hjärtultraljudsundersökningar till viss del kommer att ersättas med 3D-tekniken. Den 3-dimensionella hjärtultraljudstekniken ger också möjlighet till utökad diagnostik av medfödda hjärtsjukdomar.

Med den nya EPIQ-tekniken på AniCura Djursjukhuset Albano kan information från ultraljudsundersökningen göras tillgänglig direkt under klinikbesöket vilket är en stor fördel för patienten och djurägaren.

Ny DT till AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

Vi har som enda privata djursjukhus i Skandinavien en bilddiagnostisk avdelning som bemannas av specialiserad personal som enbart arbetar med bilddiagnostik på både veterinär- och sköterskesidan. Bilddiagnostik är en central del i den diagnostiska delen av det kliniska arbetet. DT kan användas för snabb och effektiv diagnostik inom en rad olika områden som till exempel ortopedi, thorax, abdomen, akuta traumafall och onkologiutredningar. Med vår nya DT kan vi göra fler DT-undersökningar, erbjuda fler typer av undersökningar, ta emot fler remisser, ge säkrare diagnostik och ge kvalitativ djursjukvård samt erbjuda forskning inom alla veterinärmedicinska områden som omfattar diagnostik. Den nya datortomografen installeras under 2018.

Bidrag till akutdjursjukvården sommaren 2018

Likt alla stora sjukhus inom humanvården har vi personalbrist under sommarmånaderna. Våra konkurrenter minskar sina öppettider eller stänger helt samtidigt som vi har färre personal och mindre erfarna på plats än övriga månader på året. Att vår stiftelse valt att stötta oss inför sommarmånaderna möjliggör att vi kan ge god service till våra kunder och säkerställa kvaliteten dygnet-runt även under sommaren.

Laboratorium på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

2013 byggdes ett av Sveriges största djursjukhuslaboratorier avseende utrustning, kompetens, analysmöjligheter och tillgänglighet, på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen. Expansionen realiserades tack vare en betydande investering av Stiftelsen.

Årligen analyseras här nära 220 000 prover inom huvudsakligen hematologi, kemi, cytologi, hemostas och bakteriologi. Befintlig utrustning uppgraderades och kompletterades med bland annat hormonanalysinstrument vilket möjliggör att exempelvis progesteronprover nu kan analyseras på plats med resultat och svar till djurägaren samma dag som provtagningen görs.

Laboratoriet, som bemannas av sex stycken biomedicinska analytiker och en ansvarig veterinär som är europeisk specialist (Diplomate) inom klinisk patologi, tar även emot prover från remitterande veterinärer runt om landet.

Neurologicentrum på AniCura Djursjukhuset Albano

Den 16 april 2015 invigdes Skandinaviens första neurologiska specialistcentrum inom veterinärmedicin på AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd.

Neurologicentrum erbjuder allt som behövs för diagnosticering och behandling av hundar och katter med neurologiska skador och sjukdomar, från specialiserade veterinärer och djursjukskötare till avancerad diagnostik och utrustning som datortomografi, magnetröntgen och elektrodiagnostik. Därmed ges unika förutsättningar för smidig och snabb hantering av varje enskild patient.

Här arbetar en av Sveriges två neurologer med europeisk specialistkompetens (Diplomate) och neurologicentrum tar emot patienter från hela landet.

Renovering och utbyggnad av intensivvårdsavdelningen på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

I samband med att Regiondjursjukhuset i Bagarmossen renoverades 2006 byggdes och utrustades en separat intensivvårdsavdelning (IVA), ett projekt som Stiftelsen stöttat finansiellt. Här vårdas svårt sjuka och skadade djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. På IVA finns avancerad medicinsk apparatur och personal tillgänglig dygnet runt. Utrustningen har dock succesivt slitits under åren och samtidigt har tekniken inom intensiv- och akutvård utvecklats mycket. Stiftelsen har därför avsatt medel till ny modern utrustning och en utbyggnad av avdelningens kapacitet. Ombyggnation kommer att ske under vintern 2016/2017. På intensivvårdsavdelningen behandlas årligen ca 3000 hundar och katter med ständig övervakning av deras tillstånd dygnet runt, ibland så ofta som minut för minut.

Unikt ögoninstrument till AniCura Djursjukhuset Albano

I juni 2016 beslutade Stiftelsen att finansiera ett nytt ögoninstrument till AniCura Djursjukhuset Albano, ett kombinerat cSLO/OCT-instrument (konfokal scanninglaser oftalmoskop och optisk koherenstomograf), det första i sitt slag i Norden för djur! Detta innebär en kraftig uppgradering och förfining av ögondiagnostik i Albano’s oftalmologi- och neurologicentrum.

Instrumentet möjliggör fotografering av ögonbotten och kammarvinkel med säkrare diagnos och progonos på djur med näthinnesjukdomar respektive grön starr. Det ökar också säkerheten i uppföljning av insatta behandlingar på exempelvis diabetespatienter. Instrumentet ger även bilder av näthinnan i genomskärning – det mest unika – som för första gången gör det möjligt att bedöma hur allvarliga (djupa) eventuella defekter är.

På oftalmologicentrum finns även utrustning för funktionstest av näthinna och synbanor som AniCura’s forskningsfond gett bidrag till.