);

Forskningsprojekt

Stiftelsen finansierar tvååriga projekt i samverkan mellan institutionen för kliniska vetenskaper, SLU och AniCura Albano eller AniCura Bagarmossens djursjukhus.

 • Metaboliter i hundurin som diagnostiska test. Kan möjliggöra tidigare upptäckt av vissa sjukdomar.
  Inger Lilliehöök, SLU
  Anna Bodegård‐Westling, Albano
 • Diabetes mellitus hos katt – behandlingsresultat, etiska överväganden och livskvalitet för katt och ägare.
  Bodil Ström Holst, SLU
  Erika Brandeker, Bagarmossen
 • Ospecifik muskelvärk hos hundar och dess samband med binjurebarkssjukdom.
  Jeanette Hanson, SLU
  Maximiliane Haider, Bagarmossen
 • Andningsfrekvens och andningsmönster hos hund och katt i intensivvårdsmiljö. För bättre utvärdering av behandlingssvar.
  Ingrid Ljungvall, SLU
  Anna Vestberg/Shacko di Grado, Bagarmossen
 • Akutfasproteiner och koagulationsfaktorer för diagnos av leversjukdomar med olika bakgrund, hos katt.
  Jens Häggström, SLU
  Josefine Öberg, Bagarmossen

Tidigare år

2018

 • Förebyggande av parodontit hos hund genom bättre hemvård, förlängning.
  Ann Pettersson, SLU, Louise Bley, Albano
  Karolina Enlund, Albano, doktorand SLU
 • Hur rent är rent? En studie för optimering av vårdhygien i djursjukvården.
  Johanna Penell, SLU
  Josefine Öberg, Bagarmossen

2017

 • Biomarkörer vid utvärdering av allergisk hudsjukdom hos hund. Om vaccination mot allergi.
  Helene Hamlin, Kerstin Bergvall, SLU
  Sabine Osmar Vitalich, Bagarmossen
 • Taurinkoncentration hos cocker spaniel med och utan dilaterad kardiomyopati. Kan taurinbrist ha en koppling till hjärtsjukdom?
  Ingrid Ljungvall, SLU
  Anna Tidholm, Albanona

2016

 • Förebyggande av parodontit hos hund genom bättre hemvård. En pionjärstudie om hemvårdens betydelse för hundens munhälsa.
  Ann Pettersson, SLU, Louise Bley, Albano
  Karolina Enlund, Albano, licentiand SLU
 • Kartläggning av förekomst av armbågsledsdysplasi i den svenska hundpopulationen och hur det har gått för hundar som fått diagnosen.
  Annika Bergström Albano/SLU
  Marcel Lee, Bagarmossen